قیمت های مناسب برای هر نوع کسب و کار

تومان 80/000
در ماه

برنامه وفاداري دیجیتال

شناخت رفتار مشتری

نمایش در تلفن همراه و روی نقشه

بلفي كارت به تعداد مورد نیاز بدون محدودیت

1 كمپين پيامكى در ماه

١ كمپين ايميلى در ماه

تومان 150/000
در ماه

تمام امکانات اکانت آبی

+ کارت وفاداری اختصاصی - تا سقف 200 عدد در ماه رایگان

+ 1 كمپين پيامكى بیشتر در ماه

+ 3 کمپین ايميلى بیشتر در ماه

تومان 250/000
در ماه

تمام امکانات اکانت آبی

+ کارت وفاداری اختصاصی - تا سقف 500 عدد در ماه رایگان

+ 2 کمپین پيامكى بیشتر در ماه

+ نا محدود كمپين ايميلى

+ اضافه کردن اکانت های جدید بلفی به عنوان زیرمجموعه

+ پنل شرکتی برای مدیریت و ارزیابی عملکرد 5 زیرمجموعه

تومان 500/000
در ماه

تمام امکانات اکانت آبی

+ کارت وفاداری اختصاصی - تا سقف 1000 عدد در ماه رایگان

+ 3 کمپین پيامكى بیشتر در ماه

+ نا محدود كمپين ايميلى

+ اجرای برنامه وفاداری یکپارچه در چند مکان یا شعبه مختلف

+ امکان تعریف و مدیریت همزمان 10 شعبه مختلف

+ قرعه کشی دیجیتال

درباره بلفی و اکانت های مختلف آن بیشتر بدانیم.