قیمت های مناسب برای هر نوع کسب و کار

تومان 80/000
در ماه

برنامه امتیاز-پاداش دیجیتال

باشگاه مشتریان و نمایش رفتار هر مشتری

نمایش در بلفی بات و روی نقشه

قرعه کشی دیجیتال

بلفي كارت به تعداد مورد نیاز بدون محدودیت

1 كمپين پيامكى رایگان در ماه (تا سقف 5000 پیامک)

١ كمپين ايميلى رایگان در ماه

تومان 150/000
در ماه

تمام امکانات اکانت آبی

کارت اختصاصی رایگان (تاسقف 200 عدد در ماه)

2 كمپين پيامكى رایگان در ماه (تا سقف 10.000 پیامک)

4 کمپین ايميلى رایگان در ماه

2 دسترسی فعال به صورت همزمان

تومان 250/000
در ماه

تمام امکانات اکانت آبی

کارت اختصاصی رایگان (تاسقف 500 عدد در ماه)

3 کمپین پيامكى رایگان در ماه (تا سقف 15.000 پیامک)

نا محدود كمپين ايميلى

5 دسترسی فعال (شعبه های مختلف) به صورت همزمان

تومان 500/000
در ماه

تمام امکانات اکانت آبی

کارت اختصاصی رایگان (تاسقف 1000 عدد در ماه)

4 کمپین پيامكى رایگان در ماه (تا سقف 20.000 پیامک)

نا محدود كمپين ايميلى

10 دسترسی فعال (شعبه های مختلف) به صورت همزمان

مدیریت اکانت های مستقل بلفی به صورت زیرمجموعه

درباره بلفی و اکانت های مختلف آن بیشتر بدانیم.