با بلفی هوک تعداد مشتری در روز را افزایش دهید

باشگاه مشتریان،برنامه امتیاز و پاداش و بازاریابی دیجیتال نیاز شما برای داشتن مشتری بیشتر است.

فایل PDF آشنایی با بلفی

برنامه وفاداری بلفی چگونه کار می کند

بلفی یک راه حل قدرتمند وفاداری مشتری در اختیار شما قرار می دهد، که واقعا کار می کند.

همه ابزارهای مورد نیاز شما در یک برنامه وفاداری.

  • وفاداری
  • شهرت
  • جذب
  • موبایل
  • دیتا
  • پشتیبانی

”بلفی کار می کند.“ این گفته آنهاست، نه ما.

شروع کار با بلفی!

همین امروز هرآنچه برای اجرای برنامه وفاداری خود نیاز دارید در اختیار شما قرار می دهیم.

سوال دارید؟ با شماره 06 68 68 22 (021) تماس گرفته و با یکی از اعضای تیم ما صحبت کنید.